Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 จบ พากย์ไทย Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย
Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยShaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 จบ พากย์ไทย 23.84K

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ Shaman king / ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้


Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 จบ พากย์ไทย

ดูหนังเรื่อง Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 จบ พากย์ไทย
WATCH ONLINE & DOWNLOAD
Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 01 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 01 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 02 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 02 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 03 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 03 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 04 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 04 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 05 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 05 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 06 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 06 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 07 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 07 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 08 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 08 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 09 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 09 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 28 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 29 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 30 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 31 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 32 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 33 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 34 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 35 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 36 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 37 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 38 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 39 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 40 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 40 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 41 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 42 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 43 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 44 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 45 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 47 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 48 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 49 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 50 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 50 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 51 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 51 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 52 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 52 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 53 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 53 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 54 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 54 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 55 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 55 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 56 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 56 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 57 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 57 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 58 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 58 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 59 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 59 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 60 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 60 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 61 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 61 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 62 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 62 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 63 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 63 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 64 จบ พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 64 พากย์ไทย


ป้ายกำกับ

ดูการ์ตูน | ดูออนไลน์ | Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | การ์ตูนมาใหม่ | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะซับไทยมาใหม่ | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะจบแล้ว |

 

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Katekyo Hitman REBORN ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! ตอนที่ 1-203 จบ พากย์ไทย
Katekyo Hitman REBORN ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! ตอนที่ 1-203 จบ พากย์ไทย
เรื่องราวของ ซาวาดะ สึนะโยชิ หรือ สึนะ เด็กหนุ่ม ม
485.74K
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี 1-19 ตอนที่ 1-972 [พากย์ไทย]
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี 1-19 ตอนที่ 1-972 [พากย์ไทย]
คุโด้ ชินอิจิ นักสืบนักเรียนมัธยมปลายวัย 17 ปีถูกข
466.95K
Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 [ซับไทย]+จบ
Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 [ซับไทย]+จบ
Dragonball Super (2015) ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ เนื้อเ
420.43K
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 จบ [พากย์ไทย]
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 จบ [พากย์ไทย]
อิจิโกะ คุโรซากิ ชายหนุ่มอายุ 15 ปี มีจุดเด่นก็ไอ้
265.9K
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-872 ซับไทย (ตอนล่าสุด)
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-872 ซับไทย (ตอนล่าสุด)
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
146.61K
Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 (จบ) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 (จบ) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Naruto shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน: หลังจากอ
110.25K
Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 1-220 End [พากย์ไทย]
Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 1-220 End [พากย์ไทย]
เรื่องย่อ Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ณ หมู่
107.57K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-93 [ซับไทย]
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-93 [ซับไทย]
Boruto: Naruto Next Generations อนิเมะจากมังงะ ภาค
96.38K