Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 1-328 พากย์ไทย+ซับไทย [จบ] Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย
Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 1-328 พากย์ไทย+ซับไทย [จบ] 138.38K

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร


Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 1-328 พากย์ไทย+ซับไทย [จบ]

ดูหนังเรื่อง Gintama กินทามะ ปี 1-8 ตอนที่ 1-328 พากย์ไทย+ซับไทย [จบ]
WATCH ONLINE & DOWNLOAD
( Drive GoogleRapidVideo / Streamango )

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 1-2 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.100-150 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.13 พากย์ไทย / สำรองVol.13 พากย์ไทย / สำรองVol.13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.13 พากย์ไทย / สำรองVol.13 พากย์ไทย / สำรองVol.13 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.202-252 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย / สำรองVol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย / สำรองVol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย / สำรองVol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย / สำรองVol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย / สำรองVol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย / สำรองVol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย / สำรองVol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย / สำรองVol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.13 พากย์ไทย / สำรองVol.13 พากย์ไทย / สำรองVol.13 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.253-265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย / สำรองVol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย / สำรองVol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย / สำรองVol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย / สำรองVol.4 พากย์ไทย จบภาค

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 - 316 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 ซับไทย / สำรองตอนที่ 266 ซับไทย / สำรองตอนที่ 266 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 267 ซับไทย / สำรองตอนที่ 267 ซับไทย / สำรองตอนที่ 267 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 268 ซับไทย / สำรองตอนที่ 268 ซับไทย / สำรองตอนที่ 268 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 269 ซับไทย / สำรองตอนที่ 269 ซับไทย / สำรองตอนที่ 269 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 270 ซับไทย / สำรองตอนที่ 270 ซับไทย / สำรองตอนที่ 270 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 271 ซับไทย / สำรองตอนที่ 271 ซับไทย / สำรองตอนที่ 271 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 272 ซับไทย / สำรองตอนที่ 272 ซับไทย / สำรองตอนที่ 272 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 273 ซับไทย / สำรองตอนที่ 273 ซับไทย / สำรองตอนที่ 273 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 274 ซับไทย / สำรองตอนที่ 274 ซับไทย / สำรองตอนที่ 274 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 275 ซับไทย / สำรองตอนที่ 275 ซับไทย / สำรองตอนที่ 275 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 276 ซับไทย / สำรองตอนที่ 276 ซับไทย / สำรองตอนที่ 276 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 277 ซับไทย / สำรองตอนที่ 277 ซับไทย / สำรองตอนที่ 277 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 278 ซับไทย / สำรองตอนที่ 278 ซับไทย / สำรองตอนที่ 278 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 279 ซับไทย / สำรองตอนที่ 279 ซับไทย / สำรองตอนที่ 279 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 280 ซับไทย / สำรองตอนที่ 280 ซับไทย / สำรองตอนที่ 280 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 281 ซับไทย / สำรองตอนที่ 281 ซับไทย / สำรองตอนที่ 281 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 282 ซับไทย / สำรองตอนที่ 282 ซับไทย / สำรองตอนที่ 282 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 283 ซับไทย / สำรองตอนที่ 283 ซับไทย / สำรองตอนที่ 283 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 284 ซับไทย / สำรองตอนที่ 284 ซับไทย / สำรองตอนที่ 284 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 285 ซับไทย / สำรองตอนที่ 285 ซับไทย / สำรองตอนที่ 285 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 286 ซับไทย / สำรองตอนที่ 286 ซับไทย / สำรองตอนที่ 286 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 287 ซับไทย / สำรองตอนที่ 287 ซับไทย / สำรองตอนที่ 287 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 288 ซับไทย / สำรองตอนที่ 288 ซับไทย / สำรองตอนที่ 288 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 289 ซับไทย / สำรองตอนที่ 289 ซับไทย / สำรองตอนที่ 289 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 290 ซับไทย / สำรองตอนที่ 290 ซับไทย / สำรองตอนที่ 290 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 291 ซับไทย / สำรองตอนที่ 291 ซับไทย / สำรองตอนที่ 291 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 292 ซับไทย / สำรองตอนที่ 292 ซับไทย / สำรองตอนที่ 292 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 293 ซับไทย / สำรองตอนที่ 293 ซับไทย / สำรองตอนที่ 293 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 294 ซับไทย / สำรองตอนที่ 294 ซับไทย / สำรองตอนที่ 294 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 295 ซับไทย / สำรองตอนที่ 295 ซับไทย / สำรองตอนที่ 295 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 296 ซับไทย / สำรองตอนที่ 296 ซับไทย / สำรองตอนที่ 296 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 297 ซับไทย / สำรองตอนที่ 297 ซับไทย / สำรองตอนที่ 297 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 298 ซับไทย / สำรองตอนที่ 298 ซับไทย / สำรองตอนที่ 298 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 299 ซับไทย / สำรองตอนที่ 299 ซับไทย / สำรองตอนที่ 299 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 300 ซับไทย / สำรองตอนที่ 300 ซับไทย / สำรองตอนที่ 300 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 301 ซับไทย / สำรองตอนที่ 301 ซับไทย / สำรองตอนที่ 301 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 302 ซับไทย / สำรองตอนที่ 302 ซับไทย / สำรองตอนที่ 302 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 303 ซับไทย / สำรองตอนที่ 303 ซับไทย / สำรองตอนที่ 303 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 304 ซับไทย / สำรองตอนที่ 304 ซับไทย / สำรองตอนที่ 304 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 305 ซับไทย / สำรองตอนที่ 305 ซับไทย / สำรองตอนที่ 305 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 306 ซับไทย / สำรองตอนที่ 306 ซับไทย / สำรองตอนที่ 306 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 307 ซับไทย / สำรองตอนที่ 307 ซับไทย / สำรองตอนที่ 307 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 308 ซับไทย / สำรองตอนที่ 308 ซับไทย / สำรองตอนที่ 308 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 309 ซับไทย / สำรองตอนที่ 309 ซับไทย / สำรองตอนที่ 309 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 310 ซับไทย / สำรองตอนที่ 310 ซับไทย / สำรองตอนที่ 310 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 311 ซับไทย / สำรองตอนที่ 311 ซับไทย / สำรองตอนที่ 311 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 312 ซับไทย / สำรองตอนที่ 312 ซับไทย / สำรองตอนที่ 312 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 313 ซับไทย / สำรองตอนที่ 313 ซับไทย / สำรองตอนที่ 313 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 314 ซับไทย / สำรองตอนที่ 314 ซับไทย / สำรองตอนที่ 314 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 315 ซับไทย / สำรองตอนที่ 315 ซับไทย / สำรองตอนที่ 315 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 316 ซับไทย / สำรองตอนที่ 316 ซับไทย / สำรองตอนที่ 316 ซับไทย จบภาค

Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 1-2 ซับไทย

Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย / สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 2 จบ ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย / สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317-328

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 ซับไทย / สำรองตอนที่ 317 ซับไทย / สำรองตอนที่ 317 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 318 ซับไทย / สำรองตอนที่ 318 ซับไทย / สำรองตอนที่ 318 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 319 ซับไทย / สำรองตอนที่ 319 ซับไทย / สำรองตอนที่ 319 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 320 ซับไทย / สำรองตอนที่ 320 ซับไทย / สำรองตอนที่ 320 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 321 ซับไทย / สำรองตอนที่ 321 ซับไทย / สำรองตอนที่ 321 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 322 ซับไทย / สำรองตอนที่ 322 ซับไทย / สำรองตอนที่ 322 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 323 ซับไทย / สำรองตอนที่ 323 ซับไทย / สำรองตอนที่ 323 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 324 ซับไทย / สำรองตอนที่ 324 ซับไทย / สำรองตอนที่ 324 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 325 ซับไทย / สำรองตอนที่ 325 ซับไทย / สำรองตอนที่ 325 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 326 ซับไทย / สำรองตอนที่ 326 ซับไทย / สำรองตอนที่ 326 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 327 ซับไทย / สำรองตอนที่ 327 ซับไทย / สำรองตอนที่ 327 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 328 ซับไทย / สำรองตอนที่ 328 ซับไทย / สำรองตอนที่ 328 ซับไทย จบภาค


ป้ายกำกับ

Gintama กินทามะ | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะซับไทย | อนิเมะจบแล้ว |

 

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี 1-19 ตอนที่ 1-972 [พากย์ไทย]
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี 1-19 ตอนที่ 1-972 [พากย์ไทย]
คุโด้ ชินอิจิ นักสืบนักเรียนมัธยมปลายวัย 17 ปีถูกข
534.96K
Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 [ซับไทย]+จบ
Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 [ซับไทย]+จบ
Dragonball Super (2015) ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ เนื้อเ
439.99K
Dragon Ball ดราก้อนบอล (รวมทุกภาค+เดอะมูฟวี่) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Dragon Ball ดราก้อนบอล (รวมทุกภาค+เดอะมูฟวี่) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Dragon Ball,ดราก้อนบอล,Dragon Ball Z,ดราก้อนบอล แซ
311.99K
One Piece วันพีซ ซีซั่น 15 เกาะมนุษย์เงือก ตอนที่ 517-578 [พากย์ไทย]
One Piece วันพีซ ซีซั่น 15 เกาะมนุษย์เงือก ตอนที่ 517-578 [พากย์ไทย]
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
168.41K
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-877 ซับไทย [จบภาค]
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-877 ซับไทย [จบภาค]
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
160.21K
One Piece วันพีซ ซีซั่น 12 เกาะผู้หญิง อมาซอล ลิลลี่ ตอนที่ 405-420 [พากย์ไทย]
One Piece วันพีซ ซีซั่น 12 เกาะผู้หญิง อมาซอล ลิลลี่ ตอนที่ 405-420 [พากย์ไทย]
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
140.15K
Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 (จบ) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 (จบ) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Naruto shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน: หลังจากอ
131.04K
Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 1-220 End [พากย์ไทย]
Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 1-220 End [พากย์ไทย]
เรื่องย่อ Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ณ หมู่
120.49K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-107 [ซับไทย]
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-107 [ซับไทย]
Boruto: Naruto Next Generations อนิเมะจากมังงะ ภาค
107.97K
One Piece วันพีซ ซีซั่น 9 เอนิเอส ล็อบบี้ ตอนที่ 265-336 [พากย์ไทย]
One Piece วันพีซ ซีซั่น 9 เอนิเอส ล็อบบี้ ตอนที่ 265-336 [พากย์ไทย]
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
101.96K