Saint Seiya เซนต์เซย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 จบ [พากย์ไทย] Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย
Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Saint Seiya เซนต์เซย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 จบ [พากย์ไทย] 620

เรื่องย่อ

เด็กหนุ่ม 5 คนที่เรียกว่า เซนต์ (saint) ต่อสู้โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นอาวุธเพื่อปกป้องคิโดะ ซาโอริ ผู้เป็นอวตารของเทพีอะธีนา และต่อสู้กับทัพศัตรูแห่งความชั่วร้าย ในโลกร่วมสมัยที่มีบรรยากาศของเทพปกรณัมกรีก

รายชื่อภาค 1-6 Saint Seiya
ภาค 1 The Galaxian Wars Arc ตอนที่ 001 - 020 จบภาค
ภาค 2 The Silver Saints Arc ตอนที่ 021 - 040 จบภาค
ภาค 3 The Zodiac Temples Arc ตอนที่ 041 - 073 จบภาค
ภาค 4 The Asgard Arc ตอนที่ 074 - 099 จบภาค
ภาค 5 The Poseidon Arc ตอนที่ 100 - 114 จบภาค
ภาค 6 The Hades Arc ตอนที่ 115 - 145 จบภาค/อวสาน

ดู Saint Seiya เซนต์เซย่า ทุกภาค


Saint Seiya เซนต์เซย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 จบ [พากย์ไทย]

ดูหนังเรื่อง Saint Seiya เซนต์เซย่า ภาค 1-6 ตอนที่ 1-145 จบ [พากย์ไทย]
WATCH ONLINE & DOWNLOAD
Saint Seiya ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Saint Seiya ตอนที่ 145 END พากย์ไทย

 


ป้ายกำกับ

Saint Seiya | เซนต์เซย่า | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะจบแล้ว |

 

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-877 ซับไทย (ตอนล่าสุด)
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-877 ซับไทย (ตอนล่าสุด)
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
152.28K
Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย/ซับไทย [จบ]
Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย/ซับไทย [จบ]
เรื่องย่อ : มนุษย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน! เด็กบางคน
29.25K