Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย [จบ] Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย
Hunter-Anime | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทยToriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย [จบ] 29.67K

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ โลกอยู่ในยุคกรูเมต์ ซึ่งวิทยาการทางอาหารเจริญถึงขีดสุด เป็นยุคสมัยที่อาหารขับเคลื่อนทุกสิ่งและวัตถุดิบหายากมีคุณค่ามหาศาล จึงได้ถือกำเนิดอาชีพ "นักล่าอาหาร" ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาวัตถุดิบหายากที่มีอยู่มากมายทั่วโลก และในยุคนี้ เมื่อพ่อครัวหนุ่ม "โคมัตสึ" ได้พบกับ"โทริโกะ" หนึ่งในจตุรเทพนักล่าอาหาร ผู้มีความปรารถนาที่จะค้นหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อจะมาเติมเต็มฟูลคอร์สของตน เอง การผจญภัยเพื่อตามล่าสุดยอดวัตถุดิบมากมายจึงได้เริ่มขึ้น


Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย [จบ]

ดูหนังเรื่อง Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย [จบ]
WATCH ONLINE & DOWNLOAD
Toriko ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Toriko ตอนที่ 144 END พากย์ไทย

 


ป้ายกำกับ

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย [จบ] | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะจบแล้ว |

 

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Katekyo Hitman REBORN ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! ตอนที่ 1-203 จบ พากย์ไทย
Katekyo Hitman REBORN ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! ตอนที่ 1-203 จบ พากย์ไทย
เรื่องราวของ ซาวาดะ สึนะโยชิ หรือ สึนะ เด็กหนุ่ม ม
485.74K
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี 1-19 ตอนที่ 1-972 [พากย์ไทย]
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี 1-19 ตอนที่ 1-972 [พากย์ไทย]
คุโด้ ชินอิจิ นักสืบนักเรียนมัธยมปลายวัย 17 ปีถูกข
466.95K
Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 [ซับไทย]+จบ
Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 [ซับไทย]+จบ
Dragonball Super (2015) ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ เนื้อเ
420.43K
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 จบ [พากย์ไทย]
Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1-366 จบ [พากย์ไทย]
อิจิโกะ คุโรซากิ ชายหนุ่มอายุ 15 ปี มีจุดเด่นก็ไอ้
265.9K
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-872 ซับไทย (ตอนล่าสุด)
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก ตอนที่ 777-872 ซับไทย (ตอนล่าสุด)
One Piece ผลงานสุดมันส์ของ เออิจิโร่ โอดะ เป็นเรื่
146.61K
Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 (จบ) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 (จบ) [พากย์ไทย/ซับไทย]
Naruto shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน: หลังจากอ
110.25K
Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 1-220 End [พากย์ไทย]
Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 1-220 End [พากย์ไทย]
เรื่องย่อ Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ณ หมู่
107.57K
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-93 [ซับไทย]
Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1-93 [ซับไทย]
Boruto: Naruto Next Generations อนิเมะจากมังงะ ภาค
96.38K